Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 773 artikler, du kan finne dem under.

Regionalt bevaringsplan for privatarkiv vedtatt

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel vedtok 8. juni Bevaringsplan for privatarkiv i Finnmark 2017-2027. Formålet med planen er å sikre at privatarkiver fra ulike viktige og unike samfunnsområder blir bevart og tilgjengeliggjort for ettertiden. Vedtaket med den nye bevaringsplanen, finner du på fylkeskommunens politiske område. Les mer...

Ellinor Guttorm Utsi og Aslak N. Utsi

Avlevert arkiv består av kopier fra diverse innlegg, brev, referanselitteratur, konferanse- og møtepapirer fra hennes arbeid for kvinner i reindriften, inkludert dokumenter fra flyttsamekvinnenes nettverksgruppe i Polmak og LAVVU (ledelse, ansvar, verdiskapning, vekst og utvikling for kvinner i reindriften). I folbindelse med innsamling ble det gjort intervju bl.a. om deres turist- og duodjibedrift Davvi Siida […] Les mer...