Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 933 artikler, du kan finne dem under.

Midnattski for kvinner

Arkivet fra arrangementet Midnattski for kvinner ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek av skirennets mor Hilja Safiira Bjerk. Avleveringen besto av inn- og utgående brev, programmer, deltakerlister, regnskapsmateriale, avisartikler og fotografier. Tidsmessig dekker det avleverte materialet årene 1992-2001. Les mer...

Kirker og utsmykking i Varanger – gjenbruk og lokalt særpreg

Kirkebygg, inventar og utsmykking bærer preg av kirkehistoriens viktige samfunnsoppdrag gjennom 1000 år. Arbeidet med denne artikkelen har vist at det er nødvendig å bruke mange ulike kilder for å finne fram til historiene om de lokale kirkene og deres interiør. Menighetenes arkiver står sentralt i dette men også arkiver fra privataeie er viktige førstehåndskilder […] Les mer...

Vadsø historielag

Finnmark fylkesbibliotek deponerer arkivet fra Vadsø historielag. Det er utført avleveringer av materiale i flere omganger. Den første fant sted i 2008 da arkivet ble flyttet fra Vadsø museum til fylkesbiblioteket. Senere har Anne Martha Steinnes, Jørgen Dahl og Eirin Basma Finseth avlevert arkivmateriale. Arkivet er ordnet og katalogisert ved Finnmark fylkesbibliotek januar 2019. Les mer...

Kopi av Amerikabrev fra Mikkel Mathisen

Brevet er sendt til Mikkel Mathisens foreldre Johannes og Eva Karoline Mathisen på Amtmannsnes i Alta. Mikkel Mathisen emigrerte til Amerika 12. juni 1880. Senere endret han navnet sitt til Mic Madison. Aage Strifeldt avleverte kopien av brevet til Finnmark fylkesbibliotek i november 2018. Brevet er skrevet på kvensk, men transkribert og oversatt til norsk og […] Les mer...