Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 928 artikler, du kan finne dem under.

Vadsø historielag

Finnmark fylkesbibliotek deponerer arkivet fra Vadsø historielag. Det er utført avleveringer av materiale i flere omganger. Den første fant sted i 2008 da arkivet ble flyttet fra Vadsø museum til fylkesbiblioteket. Senere har Anne Martha Steinnes, Jørgen Dahl og Eirin Basma Finseth avlevert arkivmateriale. Arkivet er ordnet og katalogisert ved Finnmark fylkesbibliotek januar 2019. Les mer...

Kopi av Amerikabrev fra Mikkel Mathisen

Brevet er sendt til Mikkel Mathisens foreldre Johannes og Eva Karoline Mathisen på Amtmannsnes i Alta. Mikkel Mathisen emigrerte til Amerika 12. juni 1880. Senere endret han navnet sitt til Mic Madison. Aage Strifeldt avleverte kopien av brevet til Finnmark fylkesbibliotek i november 2018. Brevet er skrevet på kvensk, men transkribert og oversatt til norsk og […] Les mer...

Eddon juovlanigát ja eará symbolat Frans Hallonen juovlakoartačoakkáldagas

Juovlamánnu 2018: VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! Maid muitala juovlakoartačoakkáldat su birra gii daid lea čohkken? Sáhttá go koarttaiguin čalmmustahttit olbmo eallima vásáhusaid? Finnmárkku fylkkagirjerádjosa čoakkáldat, mas leat Frans Hallonen lagabui 300 juovlakoartta, lea erenoamáš diehtogáldu maid lea vejolaš eanet suokkardit. Arkivára Helena Maliniemi lea čállán artihkkala. Les mer...

Finnmárkku nissonat ja sáltegieddi!

Skábmamánnu 2018: VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! Makkár rolla lei nissoniin geat barge guolástusealáhusas? Makkár duođaštusat gávdnojit arkiivagálduin? Daid gažaldagaid háliideaba arkiivabargi Helena Maliniemi ja govvejeaddji Sonja Siltala Finnmárkku fylkkagirjerádjosis čalmmustahttit iežaska artihkkalis Finnmárkku nissonat ja sáltegieddi. Soai leaba artihkkala čállán dán jagi Davviriikkaid Arkiivabeaivvi govva- ja arkiivačájáhusa vuođul.  Les mer...