Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 946 artikler, du kan finne dem under.

Vadsø historielag

Finnmark fylkesbibliotek deponerer arkivet fra Vadsø historielag. Det er utført avleveringer av materiale i flere omganger. Den første fant sted i 2008 da arkivet ble flyttet fra Vadsø museum til fylkesbiblioteket. Senere har Anne Martha Steinnes, Jørgen Dahl og Eirin Basma Finseth avlevert arkivmateriale. Arkivet er ordnet og katalogisert ved Finnmark fylkesbibliotek januar 2019. Les mer...

Amerikabrev fra Mikkel Mathisen og bok “Amtmannsnes i Alta. Slektshistorie og fortellinger” av Aage Strifeldt

Den 11. november 1892 sendte Mikkel Mathisen fra Calumet et brev til sine foreldre Mathis og Kirstine Olsdatter Johannessen på Amtmannsnes i Alta. Han hadde emigrert til Amerika for åtte år tidligere. Senere endret han også navnet sitt til Michael  Matson. Sverre Thomassen på Amtmannsnes overtok gamle dokumenter etter sine foreldre og fant brevet blant […] Les mer...

Eddon juovlanigát ja eará symbolat Frans Hallonen juovlakoartačoakkáldagas

Juovlamánnu 2018: VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! Maid muitala juovlakoartačoakkáldat su birra gii daid lea čohkken? Sáhttá go koarttaiguin čalmmustahttit olbmo eallima vásáhusaid? Finnmárkku fylkkagirjerádjosa čoakkáldat, mas leat Frans Hallonen lagabui 300 juovlakoartta, lea erenoamáš diehtogáldu maid lea vejolaš eanet suokkardit. Arkivára Helena Maliniemi lea čállán artihkkala. Les mer...

Finnmárkku nissonat ja sáltegieddi!

Skábmamánnu 2018: VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! Makkár rolla lei nissoniin geat barge guolástusealáhusas? Makkár duođaštusat gávdnojit arkiivagálduin? Daid gažaldagaid háliideaba arkiivabargi Helena Maliniemi ja govvejeaddji Sonja Siltala Finnmárkku fylkkagirjerádjosis čalmmustahttit iežaska artihkkalis Finnmárkku nissonat ja sáltegieddi. Soai leaba artihkkala čállán dán jagi Davviriikkaid Arkiivabeaivvi govva- ja arkiivačájáhusa vuođul.  Les mer...

Riksarkivarens utviklingsmidler til Finnmark

Hvert år deler Riksarkivaren ut prosjekt- og utviklingsmidler til privatarkiv. I år har Varangerarkiver (Varanger museum) fått tildelt kr. 400 000 til videreføring av prosjektet med ordning, katalogisering og tilgjengeliggjøring av viktige og unike privatarkiver ved Varanger museum. Verdensarvsenter for bergkunst-Alta museum har fått 165 ooo kr. til digitalisering av arkivet fra Folkeaksjonen mot utbygging […] Les mer...