Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 928 artikler, du kan finne dem under.

Br. Aarsæther, Kjøllefjord

Br. Aarsæther Kjøllefjord ble etablert i 1942. Anlegget var hjørnesteinsbedrift med flere hundre ansatte. I 1988 gikk selskapet konkurs. Etter dette hadde anlegget i Kjøllefjord flere eiere. I 1988 overtok Westfish AS, med firmanavnet West Fish- Aarsæther, overtok de gjenstående anleggene. Virksomheten i Kjøllefjord fikk navnet Aarsæther Kjøllefjord. I 2004 hadde bedriften i Kjøllefjord ca. 100 […] Les mer...

Tana folkeakademi

Tana folkeakademiet ble opprettet i 1968. I følge formålsparagrafen har «folkeakademi til formål å bidra til enkeltindividets vekst og utvikling og fremme et allsidig kulturliv på stedet ved gjerne tiltak og gjennom samarbeide med frivillige lag, organisasjoner og institusjoner.» Virksomheten omfatter foredrag, konserter, utstillinger, film, kulturkvelder, kurs og studieringer og andre tiltak som fremmer folkeopplysnings- […] Les mer...

Valborg Olsens samling

Valborg Olsens samling kom til Finnmark fylkesbibliotek via Plan- og kulturavdelinga ved Finnmark fylkeskommune. Dagmar Moe (f. Sundelin) fra Sandnes i Sør-Varanger, som var venninne med Valborg Olsen, hadde overlatt materialet til daværende fylkeskonservator Einar Niemi. Les mer...