Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 946 artikler, du kan finne dem under.

Aslak Nils Sara

Aslak Nils Sara (1934-1996) var norsk- samisk kjemiker og organisasjonsmann. Han var blant annet sentral i oppbygningen av Nordisk Samisk Institutt og i en rekke samepolitiske organisasjoner. Arkivet oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Les mer...

Gudmund Sandvik

Gudmund Sandvik (1925-2008) var professor i rettshistorie; dr. philos. Han var medlem av Samerettsutvalget og Rettsgruppen som utredet retten til land og vann i Finnmark. Han utarbeidet blant annet den historiske begrunnelsen for den nye grunnlovsparagrafen om samenes rettsstilling. Arkivmateriale etter professor Gudmund Sandvik oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Les mer...

Lydolf Lind Meløy

Arkivmateriale etter skolemann og politiker Lydolf Lind Meløy (1908-1999) oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Lind  Meløy var aktiv i skolestell og samisk skoleutvikling i Finnmark. Han var skoleinspektør i Karasjok, skoledirektør i Finnmark, ordfører i Karasjok og formann i Norsk Lærerlag.  I arkivet finnes hans personlige dokumenter og notaler. Les mer...