Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 881 artikler, du kan finne dem under.

Kopi av Amerikabrev fra Mikkel Mathisen

Brevet er sendt til Mikkel Mathisens foreldre Johannes og Eva Karoline Mathisen på Amtmannsnes i Alta. Mikkel Mathisen emigrerte til Amerika 12. juni 1880. Senere endret han navnet sitt til Mic Madison. Aage Strifeldt avleverte kopien av brevet til Finnmark fylkesbibliotek i november 2018. Brevet er skrevet på kvensk, men transkribert og oversatt til norsk og […] Les mer...

Eddon juovlanigát ja eará symbolat Frans Hallonen juovlakoartačoakkáldagas

Juovlamánnu 2018: VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! Maid muitala juovlakoartačoakkáldat su birra gii daid lea čohkken? Sáhttá go koarttaiguin čalmmustahttit olbmo eallima vásáhusaid? Finnmárkku fylkkagirjerádjosa čoakkáldat, mas leat Frans Hallonen lagabui 300 juovlakoartta, lea erenoamáš diehtogáldu maid lea vejolaš eanet suokkardit. Arkivára Helena Maliniemi lea čállán artihkkala. Les mer...

Finnmárkku nissonat ja sáltegieddi!

Skábmamánnu 2018: VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! Makkár rolla lei nissoniin geat barge guolástusealáhusas? Makkár duođaštusat gávdnojit arkiivagálduin? Daid gažaldagaid háliideaba arkiivabargi Helena Maliniemi ja govvejeaddji Sonja Siltala Finnmárkku fylkkagirjerádjosis čalmmustahttit iežaska artihkkalis Finnmárkku nissonat ja sáltegieddi. Soai leaba artihkkala čállán dán jagi Davviriikkaid Arkiivabeaivvi govva- ja arkiivačájáhusa vuođul.  Les mer...

Riksarkivarens utviklingsmidler til Finnmark

Hvert år deler Riksarkivaren ut prosjekt- og utviklingsmidler til privatarkiv. I år har Varangerarkiver (Varanger museum) fått tildelt kr. 400 000 til videreføring av prosjektet med ordning, katalogisering og tilgjengeliggjøring av viktige og unike privatarkiver ved Varanger museum. Verdensarvsenter for bergkunst-Alta museum har fått 165 ooo kr. til digitalisering av arkivet fra Folkeaksjonen mot utbygging […] Les mer...

Finnmarkskvinner og den salte åkeren!

November 2018: VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! Hvilken rolle har kvinner hatt i fiskeriene. Hvordan dokumenterer arkivkilder dette? Disse er spørsmål som arkivar Helena Maliniemi og fotograf Sonja Siltala ved Finnmark fylkesbibliotek vil ta opp i sin artikkel Finnmarkskvinner og den salte åkeren. Artikkelen baserer seg på foto- og […] Les mer...