Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 911 artikler, du kan finne dem under.

Finnmark Museumslag

Finnmark museumslag ble opprettet i møte på Nordkappmuseet i 1983. Museumslagets formål var å være et felles forum for intern drøfting av faglige og administrative spørsmål, organisere arbeidet mellom museene, historielagene og andre organisasjoner som driver museumsrelevant arbeid i Finnmark. Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

Finnmark biblioteklag

Finnmark biblioteklag ble stiftet 16.9.1966. Stiftelsesmøtet fant sted i Karasjok. Det var samlet 46 deltakere – både bibliotekfolk og andre interesserte. Det første styret besto av medlemmer fra hele fylket. Arkivet etter laget oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...