Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 892 artikler, du kan finne dem under.

Finnmark Lærerlag

Arkivet til Finnmark Lærerlag ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i 1983 av Lydolf Lind Meløy. Arkivet dekker årene fra 1966 til 1982 og inneholder møteprotokoller for hovedstyret, avdeling for pedagogisk utvalg og avdeling for skoleledere, samt korrespondanse og saksdokumenter. Les mer...

FO Finnmark (Fellesorganisasjon for barnevernpedager, sosionomer og vernepleiere)

Fellesorganisasjonen (FO) er et resultat av sammenslåingen av Norsk barnevernpedagogforbund (NBF), Norsk sosionomforbund (NSF) og Norsk vernepleierforbund (NVF). Vedtak om sammenslåing fant sted på landsmøter og felles kongress i Ålesund i november 1992. Det nye forbundet var virksomt fra 1.1.1993 og er en del av arbeidstakersammenslutningen Landsorganisasjonen (LO). Arkivet til FO oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

Finnmárkku oahppolihttu / Utdanningsforbundet Finnmark

Saksarkivet til forløperen til Finnmárkku oahppolihttu / Utdanningsforbundet Finnmark. Norsk Lærerlag ble stiftet 9. juli 1966. Utdanningsforbundet ble stiftet 2. oktober 2001 og er navnet på organisasjonen etter at Norsk Lærerlag og Lærerforbundet slo seg sammen. Fylkeskontoret for Utdanningsforbundet Finnmark ligger i Alta. Det er lokallag i alle kommuner i Finnmark. Arkivet oppbevares ved Sámi […] Les mer...

Vest-Finnmark Lærerlag

Vest-Finnmark Lærerlag ble opprettet i 1902 av Talvik lokallag. Vest-Finnmark Lærerlag ble slått sammen med Aust-Finnmark Lærerlag og Finnmark Lærerinneforbund til Finnmark Lærerlag og dannet Finnmark Lærerlag i 1966. Arkivet til Vest-Finnmark Lærerlag består av én møteprotokoll og én mappe korrespondanse som ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i 1983 av Lydolf Lind Meløy. Les mer...