Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 951 artikler, du kan finne dem under.

Same Ätnam

Same Ätnam er ein samisk organisasjon i Sverige. Same Ätnam vart stifta i 1944 og har som mål å arbeide for samiske interesser, framfor alt interessene til duodji-utøvarar, men også for andre kulturelle spørsmål. Arkivmateriale etter Same Ätnam oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Les mer...

Sámi girjecálliid searvi – Samisk forfatterforening

Samisk Forfatterforening (Sámi Girječálliid Searvi) er samiske skjønnlitterære forfatteres fagforening. Foreningen dekker hele det samiske området og har medlemmer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Den tar opp både samiskspråklige forfattere og samer som skriver på et av majoritetsspråkene. Foreningen ble stiftet i 1979 med Kirsti Paltto som første leder. I dag ligger administrasjon i […] Les mer...

Samisk grafiske forening

Samisk grafisk forening ble grunnlagt på Karasjok turisthotell den 3.5. 1988. Samme år ble foreningen medlem av Norsk Grafisk Forbund. Foreningens formål var å organisere alle grafiske arbeidstakere i det samiske området i en felles forening med et tospråklig foreningsarbeid på samisk og norsk, og prioritere opplæring i forhold til fag og organisasjonsarbeid. I arkivet […] Les mer...

SSR Svenska samernas riksförbund

SSR er en interesseorganisasjon for reinnæringen og samiske næringslivs- og samfunnsspørsmål, stiftet i 1950 i Johkamohkki /Jokkmokk. Gustaw Park ble organisasjonens første ordfører, senere har Israel Ruong, Anders Åhren, Nikolaus Stenberg, Ingwar Åhren, Lars Anders Baer og Per Gustav Idivuoma hatt dette vervet. SSR representerer samer tilknyttet samebyer eller sameforeninger. Arkivet som oppbevares ved Sámi […] Les mer...

Norges Samemisjon (og Norges Finneforbund)

Norsk Finnemisjon ble stiftet 28.2.1888. Misjonen så det som sin viktigste oppgave å komme samene til hjelp i deres åndelige nød, å opplyse og vekke, og å føre så mange som mulig til et bevisst trosliv. En annen viktig oppgave for misjonen var å utgi samiske skrifter. Norsk finnemisjon drev også skoler, skolehjem, vanførehjem, barnehjem, […] Les mer...