Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 946 artikler, du kan finne dem under.

Vadsø arbeiderforening

Vadsø Arbeiderforening ble stiftet 1880. Foreningens formål var “på kristelig grunnlag fremme almen nytte, opplysning og dannelse blant sine medlemmer og i det så vidt mulig befordre deres velvære.” Arkivmateriale etter foreningen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

Frikirkens barnehjem

Frikirkens barnehjem i Korsfjord var godkjent for 10 barn og hadde i 1984 7 stillinger. Finnmark fylkeskommune vedtok å ta bort driftstilskuddet som en følge av Ungdomshjemsutvalgets innstilling 1984. Hjemmet ble nedlagt påfølgende år. Les mer...