Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 923 artikler, du kan finne dem under.

Kautokeino produksjonslag AL / Reinslakteriet AL

Slakterivirksomheten var i drift i perioden 1957 –1985 og utgjør et stykke “industrihistorie på vidda”. Bedriften var en nøkkelbedrift i bygda. Arkivmateriale som oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv dekker hele driftsperioden og inneholder hele arkivet etter Kautokeino Produksjonslag  AL / Reinslakteriet AL. Arkivet er spesielt da det er det eneste slakteriarkivet i området […] Les mer...

Nuorttanaste

Nuorttanaste er det eneste nord-samiske kristelige bladet og den eldste publikasjonen på samisk som fremdeles kommer ut. Bladet ble etablert i 1898 og er det samiske bladet som har lengst historie.  Les mer...

O/S Sámi Áigi

Sámi Áigi (‘Samisk tid’) var en nordsamisk avis som kom ut i Karasjok i perioden 1979-1989. Sámi Áigi hadde økonomiske problem store deler av tida og gikk til slutt konkurs. Avisen begynte å komme ut da den første nordsamiske rettskrivingen var vedtatt og spilte en svært viktig rolle i å få tatt den nye rettskrivingen […] Les mer...