Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 911 artikler, du kan finne dem under.

Friarfjord A/S

Ved overtagelse av rettighetene overtok Navaren A/S arkivet etter Friarfjord A/S. Arkivet ble avlevert til Finnmark fylkesbiblioteket i mai 2014. Avleveringen besto av hovedsakelig korrespondanse og saksdokumenter tilhørende Friarfjord A/S fra de første markedsundersøkelser 1980-tallet frem til 1998. Det er også regnskapsbøker og korrespondanse tilhørende Voss Skiferbrud A/S fra 1952 til 1978. Dagbøker, driftsnotater og […] Les mer...

Kautokeino kobberfelt

Arkivet inneholder registerbok for innlosjerte ved Kautokeino kobberfelt i Biedjovággi i Guovdageaidnu – Kautokeino med håndskrevne føringer over besøkende og arbeidsfolk. Boken oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Les mer...

Statens Fiskarbank

Statens Fiskarbank gav lån til fiskerinæring, for eksempel til fiskere ved innkjøp, ombygging og reparasjon av fiskefartøy. Søknad skulle sendes banken gjennom kommunens fiskerinemnd. Derfor ble arkivet til Måsøy fiskerinemnd avlevert til Måsøy Museum sammen med bankarkivet og oppbevares foreløpig ved Måsøy museum sammen med bankarkivet. Les mer...