Om Finnmarksarkivene


Finnmarksarkivene har skrevet 946 artikler, du kan finne dem under.

Alten Kobberverk i Kåfjord

Driften ved Alten Kobberverk i Kåfjord kom i gang i 1826 gjennom britisk kapital og britiske eierinteresser, og med engelskmannen Crowe og skotten Woodfall som initiativtakere. Første driftsperiode varte frem til 1878. Driften ble gjenopptatt i 1895 etter initiativ fra svensken Nils Persson (“malmkongen”). Han solgte kobberverket til Sulitjelma Aktiebolag i 1903, og driften ble […] Les mer...

Bidjovagge Gruver A/S

Bidjovagge, tidligere gruveanlegg basert på forekomster av gullførende kobbermalm på  40 km nordvest for tettstedet Kautokeino / Guovdageaidnu. Den første driftsperioden startet i 1970. I 1974 overtok statsselskapet A/S Sydvaranger Bidjovagge Grube A/S. Året etter ble driftshvile innført pga. fallende kobberpriser på verdensmarkedet.  Les mer...

Friarfjord A/S

Ved overtagelse av rettighetene overtok Navaren A/S arkivet etter Friarfjord A/S. Arkivet ble avlevert til Finnmark fylkesbiblioteket i mai 2014. Avleveringen besto av hovedsakelig korrespondanse og saksdokumenter tilhørende Friarfjord A/S fra de første markedsundersøkelser 1980-tallet frem til 1998. Det er også regnskapsbøker og korrespondanse tilhørende Voss Skiferbrud A/S fra 1952 til 1978. Dagbøker, driftsnotater og […] Les mer...

Kautokeino kobberfelt

Arkivet inneholder registerbok for innlosjerte ved Kautokeino kobberfelt i Biedjovággi i Guovdageaidnu – Kautokeino med håndskrevne føringer over besøkende og arbeidsfolk. Boken oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv. Les mer...