Om Helena Maliniemi


helena.maliniemi har skrevet 155 artikler, du kan finne dem under.

Esbensen-dagbøkene. Kulturminne fra en norsk og internasjonal handelsgård

September 2018: VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! Tove Kristiansen, konservator Vadsø museum-Ruija kvenmuseum har skrevet artikkel om Esbensengården og Esbensen-dagbøkene. Dagbøkene forteller om været, fisket og årets gang. Nedtegnelsene var private, de var ikke beregnet på å være publisert, men de gir en viktig samtidsdokumentasjon på liv og virke […] Les mer...

Ellisif Wessel jođus govvenapparáhtainis

Ellisif Wessel jođus govvenapparáhtainis   MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! VI ER OGSÅ HER! Gry Andreasen lea čállán dán mánu artihkkala, gii lea Várjjat musea čoakkáldatdoaimmaheaddji,  Grenselandsmusea ossodagas. Artihkal lea Wessel govvačoakkáldaga birra mii gávdno Grenselandsmuseas, ja dat lea musea deháleamos čoakkáldat. Ii leat gal dat stuorámus, muhto soaitá deháleamos.  Les mer...

Ellisif Wessel på reise med sitt kamera

Juli-August 2018. VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! Denne månedens bidrag til prosjektet kommer fra Gry Andreassen, registrator ved Varanger museum, avd. Grenselandmuseet. Artikkelen handler om  Wessels fotosamling på Grenselandmuseet som kan sees som museets viktigste samling. Det er ikke den største i omfang, men muligens den av størst betydning. Les mer...

Verdens flyktningdag! Storskog-sykler på Grenselandmuseet

VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! Finnmarksarkivene markerer Verdens flyktningdag 20.6. med en bildeserie som er tatt i forbindelse med flyktningestrømmen over Storskog i Sør-Varanger høsten 2015. Silja Andersen, formidler ved Grenselandmuseet, Varanger museum, har bidratt med innslaget og bildene.  Av politiet fikk museet lov til å samle inn fem […] Les mer...

Våronn/slåttonn ved Sirkkagården – en unik bildeserie av arktisk jordbruk

VI ER OGSÅ HER! MII LEAT NAI DÁS! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! -artikkelen i juni handler om arktisk jordbruk ved Sirkkagården. Fotoserien dokumenterer arbeidsdager under vår- og slåttetiden på en kvensk/norskfinsk bondegård i Vadsø på midten av 1950-tallet. Vi vet ikke hvem som tok bildene. Bildeserien er lånt fra Kristian Sirkka som også avleverte møteprotokoll for […] Les mer...

Vuonnamárkanat ovdal ja dál

Cuoŋománnu 2018: MII LEAT NAI DÁS! VI ER OGSÅ HER! MEKIN OLEMME TÄÄLLÄ! – Vuonnamárkanat ovdal ja dál.  Museahoavda Ingvild M.Bj. Pettersen Várjjat Sámi Museas – Várjjat sámi museas lea čállán artihkkala Vuonnamárkaniid doaluid birra mii lágiduvvo juohke jagi. Dákkár stuora sámi doalut mat leat lágiduvvon máŋggaid jagiid leat lunddolaččat buvttadan ollu arkiivaávdnasiid. Su artihkal […] Les mer...