Om Helena Maliniemi


helena.maliniemi har skrevet 152 artikler, du kan finne dem under.

Arkiivipäivä

Arkiivipäivä oon yhtheistyö missä oon myötä Pohjaismaitten arkiivit ja arkiivilaitokset. Arkiivipäivän avula haluthaan herättäät intressin siihen mikä koskee arkiivii yhtheiskunnan muistona – sekä menneisyyđessä ja tulleevaisuuđessa. Arkiivimateriaali anttaa tiettoo yhtheiskunnan kehittymisestä, ekonomisesta ja poliittisesta histooriasta, sosiaalihistooriasta ja ihmisten histooriasta. Les mer...

Yhtheiset prošektit

Verkosto oon myötä semmoisissa yhtheisprošektiissa joissa maakunnan ja maakunttaa koskeevat arkiivit eđistethään ja luođhaan arvoi Finmarkussa. Verkosto prioriteeraa prošektiita joissa jaethaan tiettoo niistä arkiivilähtheistä, mikkä nostethaan esile maakunnan monikulttuurisuutta ja yhtheiskunnalissii ominaisuuksii. Privaattiarkiiviitten yhtheinen arkiivikataloogi ”Finmarkun arkku” oon tehty yhtheistyössä Finmarkunarkiiviitten kans. Les mer...

Met

Finnmarksarkivene – Finnmárkkuarkiivvat – Finmarkun arkiivit (perustethiin vuona 2010 ja nimen valithiin januaarikuussa 2014) oon arkiivifaakilinen verkosto johon kuuluthaan net laitokset ja järjestöt, jokka säilytethään arkiivimateriaalii sekä Finmarkussa ja Finmarkusta. Les mer...

Finnmarks sanitetshistorie digitaliseres med Kulturfondsstøtte

Nå skal 100 år med arkiv etter fylkets største kvinneorganisasjon på internett, og med det får alle en unik innsikt i det viktige arbeidet sanitetsforeningene har gjort i Finnmark. Finnmark fylkesbibliotek har fått 110.000 kr. i støtte fra Kulturfondet til å digitalisere arkivmateriale etter sanitetsforeningene i Finnmark. Dette prosjektet omfatter fylkeslaget NKS Finnmark og dets […] Les mer...

Gunvor Sartz

Arkivmateriale etter Gunvor Sartz oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Her finner man sendte og mottatte brev, enkelte dokumenter, notater og dagbøker, samt litteratur, tidsskrifter og programhefter som har hørt til henne. Les mer...

Per Nickelsen

Per Nickelsen var ansatt på Finnmarkskontoret under gjenreisningen. Finnmarkskontoret var det sentrale organ for administrasjonen av gjenreisningen av de krigsherjede områder i Nord-Troms og Finnmark, opprettet i 1945 i Harstad og avviklet i 1955. Finnmarkskontoret administrerte gjenreisningen i Finnmark og var en del av Troms fylke. Kontoret hadde avdelinger i Harstad og en forsyningsavdeling i […] Les mer...