Om Helena Maliniemi


helena.maliniemi har skrevet 140 artikler, du kan finne dem under.

Finnmarks geologiske undersøkelser

Arkivet inneholder geologiske rapporter over alle stein/metall/mineral-forekomster i Finnmark. Dette har bakgrunn i at det har tidligere  hatt ansatte ved Norut Alta  som har jobbet med geologi, og som har samlet opp slikt materiale gjennom prosjektarbeid. Det er særlig geolog Bernt Holst som har gjort dette arbeidet. Arkivmaterialet kan ha verdi for de som er […] Les mer...

De glemte gruppene avdekket

Synliggjøring av østsamer, kvinner, sjøsamiske ishavsbønder,  flyttsamisk reindrift og utenlandske fiskearbeidere i privatarkivene. Forprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» er nå avsluttet. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med flere institusjoner i det faglige nettverket Finnmarksarkivene. Les mer...

Paul Karlsens dødsbo

Paul Karlsen var skogvokter, konstruktør, takstmann i forsikringsråd og kontorist. Statens Distriktsarkitekt for Finnmark oppnevnte Paul Karlsen som materialassistent i 1948. Hans etterlatte papirer oppbevares ved RDM-Porsanger museum. Les mer...

Sámi Aviisaarkiiva / samisk avisarkiv

Samlinger av de samiskspråklige avisene Sámi Áigi, Min Áigi, Áššu, Ávvir og den samiske avisen Ságat. De tre førstnevnte avisene har vært utgitt i kronologisk rekkefølge, men er nå gått inn. Samlinga er utviklet i samarbeid med Samisk høgskoles bibliotektjenester, spesielt med tanke på samisk journalistutdanning, skoleelever og forskning. Sámi Aviisaarkiiva er satt sammen av […] Les mer...