Nyheter

Vi er også her! Mii leat nai dás!

Hver måned skal det presenteres et arkiv og en arkivskaper fra prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» her på Finnmarksarkivenes nettside. Arkivene og arkivskaperne blir valgt ut etter aktuelle temaer inspirert av store og små begivenheter, jubileer, merkedager, årstider, næringer, organisasjoner eller personer knyttet til de fem utvalgte gruppene. Allerede i desember […] Les mer...

En stor mengde privatarkiver reddet!

Innsamlingen av privatarkiver i forbindelse med prosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» fikk en vellykket avslutning!  Dette på tross av at prosjektperioden var altfor kort, og ble gjennomført på vinterstid. Prosjektet fikk støtte fra Norsk Kulturråd. Les mer...

«Mii leat nai dás! Vajalduvvon joavkkuid čalmmusdahttin»

«Mii leat nai dás! Vajalduvvon joavkkuid čalmmusdahttin» («Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper») lea ođđa prošeakta mas áigut ohcat, váldit vára ja gaskkustit arkiivamateriála viđa váljjejuvvon joavkkus. Dát joavkkut leat unnan dokumenterejuvvon Finnmárkkuarkiivvaid čoakkáldagain, ja mis váilot dieđut maŋit áigái sin doaimmaid ja eallindili birra sin iežaset geahčastagas. Finnmárkkuarkiivvat lea fierpmádat mas Finnmárkku […] Les mer...

«Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper»

”Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper” er et nytt prosjekt som tar sikte på å spore opp, ta vare på og formidle arkivmateriale om fem utvalgte grupper. Disse gruppene er i liten grad dokumentert i Finnmarksarkivenes samlinger, og vi mangler kunnskap for ettertida om deres virke og livsforhold sett fra deres egne ståsteder. […] Les mer...