Pedagogisk personale

Vest-Finnmark Lærerlag

Vest-Finnmark Lærerlag ble opprettet i 1902 av Talvik lokallag. Vest-Finnmark Lærerlag ble slått sammen med Aust-Finnmark Lærerlag og Finnmark Lærerinneforbund til Finnmark Lærerlag og dannet Finnmark Lærerlag i 1966. Arkivet til Vest-Finnmark Lærerlag består av én møteprotokoll og én mappe korrespondanse som ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i 1983 av Lydolf Lind Meløy. Les mer...