Humanitære og sosiale organisasjoner

Tuomainenbadets venner

Tuomainengården er en av Vadsø museum-Ruija kvenmuseums kvengårder. Saunaen var viktig for den kvenske befolkningen, og gården hadde en egen sauna. Frem til 1932 var den en av de offentlige saunaene i Ytrebyen. Her møttes naboer til felles sauna hver uke. På 1950-tallet, da familien sluttet med kyr, ble fjøset ombygd til sauna, som fremdeles […] Les mer...

Finnmarks Vel

Selskapet Finnmarks Vel ble stiftet november 1945. Foreningens mål var å virke for Finnmarks snarlige gjenoppbygging etter tyskernes rasering i siste fase av andre verdenskrig. Arkivmateriale etter Finnmarks Vel oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...