Humanitære og sosiale organisasjoner

Tuomainenbadets venner

Tuomainengården er en av Vadsø museum-Ruija kvenmuseums kvengårder. Saunaen var viktig for den kvenske befolkningen, og gården hadde en egen sauna. Frem til 1932 var den en av de offentlige saunaene i Ytrebyen. Her møttes naboer til felles sauna hver uke. På 1950-tallet, da familien sluttet med kyr, ble fjøset ombygd til sauna, som fremdeles […] Les mer...

Selskapet Finnmarks Vel

Selskapet Finnmarks Vel ble stiftet november 1945. Foreningen skulle virke for Finnmarks snarlige gjenoppbygging og den kulturelle utvikling «ved å spredning av god lektyre, brosjyrer og ved foredrag og virke for opprettelse av biblioteker så vidt mulig i alle bygder og på større steder slik at all gagnlig lektyre kan bli tilgjengelig for flest mulig». […] Les mer...