Sang og –musikkforeninger, teaterlag

Finnmark Sangerforbund

På møte i Vadsø 7. mai 1916 ble det bestemt å opprette Finnmark Sangerforbund, eller Finmarken Sangerforbund som det het den gangen. Finnmark Sangerforbund ble oppløst 30. januar 1993. Arkivmateriale etter Finnmark Sangerforbund er avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i flere omganger. Arkivet til Finnmark Sangerforbund består av materiale hovedsakelig fra tidsperioden 1948 – 1965, samt […] Les mer...