Politiske partier

Samefolkets liste

Samefolkets liste / Sámeálbmot listu var en liste som stilte til valg ved stortingsvalg mellom 1969 – 1981 og fylkestingsvalget 1975 og 1979. Listas formål var å fremme samenes næringer og rettigheter, samt deres åndelige, kulturelle og sosiale situasjon i Finnmark. Lista var ikke bundet til noe politisk parti. Les mer...

Finnmark SV

Arkivmateriale til Finnmark SV består av møteprotokoller, korrespondanse og saksdokumenter, regningsbøker og -bilag og pressemeldinger. Arkivet utgjør 5,1 hyllemeter og er ordnet og katalogisert i Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...