Arbeiderforeninger (ikke faglige)

Vadsø arbeiderforening

Vadsø Arbeiderforening ble stiftet 1880. Foreningens formål var «på kristelig grunnlag fremme almen nytte, opplysning og dannelse blant sine medlemmer og i det så vidt mulig befordre deres velvære.» Arkivmateriale etter foreningen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...