Andre ideologiske og kulturelle foreninger

Tana folkeakademi

Tana folkeakademiet ble opprettet i 1968. I følge formålsparagrafen har «folkeakademi til formål å bidra til enkeltindividets vekst og utvikling og fremme et allsidig kulturliv på stedet ved gjerne tiltak og gjennom samarbeide med frivillige lag, organisasjoner og institusjoner.» Virksomheten omfatter foredrag, konserter, utstillinger, film, kulturkvelder, kurs og studieringer og andre tiltak som fremmer folkeopplysnings- […] Les mer...

Finnmark Museumslag

Finnmark museumslag ble opprettet i møte på Nordkappmuseet i 1983. Museumslagets formål var å være et felles forum for intern drøfting av faglige og administrative spørsmål, organisere arbeidet mellom museene, historielagene og andre organisasjoner som driver museumsrelevant arbeid i Finnmark. Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

Finnmark biblioteklag

Finnmark biblioteklag ble stiftet 16.9.1966. Stiftelsesmøtet fant sted i Karasjok. Det var samlet 46 deltakere – både bibliotekfolk og andre interesserte. Det første styret besto av medlemmer fra hele fylket. Arkivet etter laget oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...