Andre ideologiske og kulturelle foreninger

Finnmark Museumslag

Finnmark museumslag ble opprettet i møte på Nordkappmuseet i 1983. Museumslagets formål var å være et felles forum for intern drøfting av faglige og administrative spørsmål, organisere arbeidet mellom museene, historielagene og andre organisasjoner som driver museumsrelevant arbeid i Finnmark. Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

Finnmark biblioteklag

Finnmark biblioteklag ble stiftet 16.9.1966. Stiftelsesmøtet fant sted i Karasjok. Det var samlet 46 deltakere – både bibliotekfolk og andre interesserte. Det første styret besto av medlemmer fra hele fylket. Arkivet etter laget oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

Guovdageainnu historjasearvi / Kautokeino historielag

Arkivet inneholder historielagets foreningsarkiv, materiale og dokumentasjon fra foreningens lokal- og kulturhistoriske prosjekter i Guovdageaidnu, deriblant en større intervju- og beretningssamling på lydkassetter. Samisk arkiv har digitalisert og indeksert denne samlinga i 2011 sammen med Digforsk AS i et prosjekt økonomisk støttet av Sametinget. Les mer...

Komiteen for kvenmonumentet

Arkivet inneholder korrespondanse og saksdokumenter etter planleggingskomiteen som ble opprettet i 1970 for å reise et monument for den kvenske innvandringen til Varanger-området. Avdukingen av monumentet skjedde 18. juni 1977 i Vadsø. Statsoverhodene president Kekkonen, kong Olav og kong Carl Gustav deltok ved høytideligheten sammen med 200 offisielle og flere tusen uoffisielle gjester fra de […] Les mer...