Andre ideologiske og kulturelle foreninger

Vadsø bokkafé A/L

Stiftelsesmøte til Vadsø bokkafé A/L ble holdt i 2. desember 1978. På dette møtet ble følgende styre valgt: Torkild Alsvik (leder), Else Alexandersen (forretningsfører), Berit Roth Niemi (styremedlem), Ingolf Schanche (styremedlem), Kurt Marki (styremedlem), Anne Marta Steinnes Sønvisen (varamedlem) og Randi Sjølie (varamedlem). Les mer...

Vadsø folkeakademi

Vadsø folkeakademi ble opprettet oktober 1953 som en sammenslutning av enkeltstående medlemmer. Målet var å drive folkeopplysnings- og kulturarbeid og å tilpasse seg det eksisterende kulturliv og behovet lokalt. Les mer...