Dagbøker / manuskripter / reiseskildringer

Israel Ruong arkiiva / Arkivet etter Israel Ruong

Johan Israel Ruong (1903-1986) var svensk-samisk språkforsker. Han deltok også i å grunnlegge SSR; Svenska Samernas Riksförbund i 1950, og ledet organisasjonen fra 1953 til 1967. Ruong var pådriver for å opprette Nordisk Sameråd i 1956 og Nordisk Samisk Institutt / Sámi Instituhtta i 1973. Dette arkivet er Israel Ruongs eget privatarkiv. Det omfatter faglig […] Les mer...

Johannes B. Irgens

Johannes B. Irgens (1905-1982) var utdannet bygningsingeniør (NTH 1928) og var ansatt i Statens vegvesen hele sitt yrkesliv. Han var bl.a. avdelingsingeniør i Vegvesenet i Finnmark (Vadsø) 1939-1942 og overingeniør og vegsjef i Finnmark 1951-1957. Arkivmateriale etter ham oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...