Andre arkiver / dokumenter

Sverre Nilssen

Sverre Nilssen var født i 1921 i Tromsø. Som 20-åring ble han ansatt i avisen Nordlys. I 1949 fikk han tilbud om å overta redaktørjobben i avisen Finnmarken i Vadsø. Denne stillingen hadde han til 1993, da han gikk av med pensjon. Han var en pådriver i kulturlivet i Vadsø. Som langvarig styreformann for Finmarksbiblioteket […] Les mer...