Krigshistoriske samlinger / Gjenreisningsarkiver

Lyder Aarseth

Lyder Aarseth (1886–1951) var lærer i Kautokeino fra 1913 til 1933, da han ble skoledirektør i Finnmark, I perioden 1942-45 var han avsatt av nazistyret. Han døde brått mens han var i stillingen. Hans personlige brev om evakueringen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

Huleboer-samlingen

Huleboer-samlingen ved Gjenreisningsmuseet har materiale fra en rekke arkivskapere og informanter knyttet til andre verdenskrig. Huleboere er betegnelsen på den del av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms som høsten 1944 trosset tyskernes ordre om evakuering og gjemte seg i utmarka. De bodde under veltede båter, i gammer, i små huler i fjellet og i steinrøyser […] Les mer...