Planer

Samhandlingsplan for privatarkiv

Arbeidsfordeling mellom Finnmarksarkivene baserer seg på samhandlingsplanen som ble godkjent i 2010. I denne planen har museene, arkivinstitusjonene og fylkesbiblioteket inngått avtale om ansvarsområder og om hvilke type privatarkiver de skal jobbe med og hvilke geografiske området de dekker. Samhandlingsplan for privatatarkiv i Finnmark Les mer...