Personarkiv

Nils Petter Pedersen

Arkivet er Nils Petter Pedersens egne arkiv som inneholder korrespondanse, saksdokumenter og fotografier knyttet til hans yrkesutøvelse og organisasjonsarbeid i flere områder (som helsekoordinator ved Fylkesmannen i Finnmark, Trygdesjef i Vadsø kommune, politiker, styreleder i Norsk-finsk forbund, en aktiv medlem i Finnmark Korforening, Varangerfestivalen, Vadsø mannssangforening og en investor i Varanger produkter as. Les mer...

Paul Karlsens dødsbo

Paul Karlsen var skogvokter, konstruktør, takstmann i forsikringsråd og kontorist. Statens Distriktsarkitekt for Finnmark oppnevnte Paul Karlsen som materialassistent i 1948. Hans etterlatte papirer oppbevares ved RDM-Porsanger museum. Les mer...