SÁRÁHKKÁ. Sámi nissonorganisašuvdna / Samisk kvinneorganisasjon

Arkivet til Sámi nissonorganisašuvdna / Samisk kvinneorganisasjon Sáráhkká fra 1990 til 2005. Organisasjonen ble stiftet i 1988, og arkivet er ikke fullstendig. Her finnes også noen dokumenter fra avleggeren Sáráhkká Sápmi. Arkivet er et bidrag til dokumentasjon av den delen av samisk kvinnebevegelse som vokste fram på 1990 tallet. Arkivmateriale etter SÁRÁHKA oppbevares ved Sámi Arkiiva / samisk arkiv.

Arkivnavn SÁRÁHKKÁ. Sámi nissonorganisašuvdna / Samisk kvinneorganisasjon
Arkivskaper SÁRÁHKKÁ
Arkivref. (id) SAMI/PA-1018
Reg. base Asta
Publ. base  (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoller, journaler, styreprotokoller, prosjekter, rapporter, regnskap.
Tidsperiode 1990 – 2005
Type virksomhet Kvinneorganisasjoner
Samiske interesseorganisasjoner
Sted / område Sápmi
Språk Samisk / norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 2 hyllemeter
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

Legg til din kommentar

Stikkord