Kongsfjord husmorlag

Arkivmateriale etter Kongsfjord husmorlag oppbevares ved Berlevåg havnemuseum.

Arkivnavn Kongsfjord husmorlag
Arkivskaper Kongsfjord husmorlag
Arkivref. (id) A-62
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Årsmeldinger, medlemslister, lover for Norges husmorforbund 1961
Tidsperiode 1935 – 1978
Type virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord