Finnmark husmorlag

Arkivet oppbevares ved Gjenreisningsmuseet.

Arkivnavn Finnmark husmorlag
Arkivskaper Finnmark husmorlag
Arkivref   (id) GMA 8/01, 11/01, 14/01
Reg. base  –
Publ. base evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Årsmeldinger, korrespondanse og saksdokumenter, regnskapsmateriale, notatbok, avisutklipp, gamle ukeblad
Tidsperiode 1951 – 1969
Type virksomhet Kvinneorganisasjon
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –