Bjørnevatn damekor

Arkivet oppbevares ved Sør-Varanger museum.

Arkivnavn Bjørnevatn damekor
Arkivskaper Bjørnevatn damekor
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Medlemsprotokoll, regnskapsprotokoll, regnskapsbilag, korrespondanse, gjenstander
Tidsperiode 1950 – 1990
Type virksomhet Sang- og musikkforeninger
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet, ikke katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle   bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord