Skolens landsforbund, lokal avdeling 102-7 ved Kirkenes yrkesskole

Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek

Arkivnavn Skolens landsforbund, lokal avdeling 102-7 ved Kirkenes yrkesskole
Arkivskaper Skolens landsforbund, lokal avdeling 102-7 ved Kirkenes yrkesskole
Arkivref.  (id) FMFB/   PA/1023
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1964 – 1984
Type virksomhet Arkiv fra / etter privatpersoner
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
klausulert

 

Stikkord