Finnmark Lærerlag

Arkivet til Finnmark Lærerlag ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i 1983 av Lydolf Lind Meløy. Arkivet dekker årene fra 1966 til 1982 og inneholder møteprotokoller for hovedstyret, avdeling for pedagogisk utvalg og avdeling for skoleledere, samt korrespondanse og saksdokumenter.

Arkivnavn Finnmark Lærerlag
Arkivskaper Finnmark Lærerlag
Arkivref   (id) FMFB/   PA-1004
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møtebøker, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1966 – 1982
Type virksomhet Andre interesseorganisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad A-0004 Finnmark Lærerlag 1966-1982
Omfang 1,2 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark   fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –