Berlevåg samorganisasjon

Arkivet oppbevares ved Berlevåg Havnemuseum.

Arkivnavn Berlevåg samorganisasjon
Arkivskaper Berlevåg samorganisasjon
Arkivref. (id) A-41
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, korrespondanse
Tidsperiode 1956 – 1988
Type virksomhet Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk   tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord