Finnmark fylkeslag av Arbeidslivsforberelse (ALF)

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Finnmark fylkeslag av Arbeidslivsforberelse (ALF)
Arkivskaper Finnmark fylkeslag av Arbeidslivsforberelse
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1997 – 2002
Type virksomhet Interesseorganisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle  bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord