Alta Anleggsmaskinklubb

Arkivet oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Alta Anleggsmaskinklubb
Arkivskaper Alta Anleggsmaskinklubb
Arkivref. (id) SATØ/P-0458
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode 1979 – 1984
Type virksomhet Politiske partier og foreninger
Sted / område Alta
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitale filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord