Samisk grafiske forening

Samisk grafisk forening ble grunnlagt på Karasjok turisthotell den 3.5. 1988. Samme år ble foreningen medlem av Norsk Grafisk Forbund. Foreningens formål var å organisere alle grafiske arbeidstakere i det samiske området i en felles forening med et tospråklig foreningsarbeid på samisk og norsk, og prioritere opplæring i forhold til fag og organisasjonsarbeid. I arkivet som oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv finnes deler av foreningens arkiv.

Arkivnavn Samisk grafiske forening
Arkivskaper Samisk grafiske forening
Arkivref. (id) SAMI/PA-1035
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møtereferater, saksarkiv, lydopptak
Tidsperiode 1988 – 1989
Type virksomhet Samiske interesseorganisasjoner
Sted / område Sápmi
Språk Samisk / norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Ferdig   katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord