Kopisamling av Samefolkets liste

Samefolkets liste / Sámeálbmot listu var en liste som stilte til valg ved stortingsvalg mellom 1969 – 1981 og fylkestingsvalget 1975 og 1979. Listas formål var å fremme samenes næringer og rettigheter, samt deres åndelige, kulturelle og sosiale situasjon i Finnmark. Lista var ikke bundet til noe politisk parti.

Arkivnavn Samefolkets liste / Sámeálbmot listu
Arkivskaper Samefolkets liste / Sámeálbmot listu
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kopisamling.  Årsmeldinger og – regnskap, valglister og – programmer, plakater,   korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1972 – 1976
Type virksomhet Samiske interesseorganisasjoner
Sted / område Karasjok
Språk Norsk / samisk
Ordningsgrad Ordnet  og katalogisert
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Ja
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM –   Riddo Duottar Museat – Karasjok
Kontaktopplysninger Riddo Duottar Museat Karasjok
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Samefolkets liste / Sámeálbmot listu var en liste som stilte til valg ved stortingsvalg mellom 1969 – 1981 og fylkestingsvalget 1975 og 1979. Listas formål var å fremme samenes næringer, rettigheter, samt åndelige, kulturelle og sosiale situasjon i Finnmark. Lista var ikke bundet til noe politisk parti.

 

Stikkord