Berlevåg damekor

Arkivet oppbevares ved Berlevåg havnemuseum.

Arkivnavn Berlevåg damekor
Arkivskaper Berlevåg damekor
Arkivref. (id) A-18
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Styremøteprotokoller, fremmøteprotokoller, korrespondanse, kassaprotokoll 1960-78, regnskapssaker, korhistorikk 1958
Tidsperiode 1960 – 1978
Type virksomhet Sang- og musikkforeninger
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,3 hyllemeter + en rulle
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord