Gutteklubben “Rakett”

Arkivet oppbevares ved Gjenreisningsmuseet.

Arkivnavn Gutteklubben “Rakett”
Arkivskaper Gutteklubben “Rakett”
Arkivref   (id) GMA 15/00, 18/00
Reg. base  –
Publ. base   (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, ev. også innholdstype Protokoll, korrespondanse.
Tidsperiode 1952
Type virksomhet Ungdomsorganisasjon
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 protokoll, 1 mappe
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord