Måsøy historie- og museumslag

Arkivet oppbevares ved Måsøy Museum.

Arkivnavn Måsøy historie- og museumslag
Arkivskaper Måsøy historie- og museumslag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype 8 møteprotokoller, regnskapsmateriale, korrespondanse som handler om opprettelsen av Måsøy museum
Tidsperiode 1983 – 1998
Type virksomhet Ideologiske og kulturelle organisasjoner
Sted / område Måsøy
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang 2 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i   Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord