Gamvik museum- og historielag

Arkivet oppbevares ved Gamvik museum.

Arkivnavn Gamvik museum- og historielag
Arkivskaper Gamvik museum- og historielag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til -katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møtebok
Tidsperiode 1978 – 1984
Type virksomhet Ideologiske og kulturelle foreninger
Sted / område Gamvik
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 protokoll
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord