Finnmark museumsråd

Arkivnavn Finnmark museumsråd
Arkivskaper Finnmark museumsråd
Arkivref   (id) GMA 15/95
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Styreprotokoll og mottatte brev
Tidsperiode 1932 – 1952
Type virksomhet Ideologiske og kulturelle foreninger
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord