Finnmark biblioteklag

Finnmark biblioteklag ble stiftet 16.9.1966. Stiftelsesmøtet fant sted i Karasjok. Det var samlet 46 deltakere – både bibliotekfolk og andre interesserte. Det første styret besto av medlemmer fra hele fylket. Arkivet etter laget oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Finnmark biblioteklag
Arkivskaper Finnmark biblioteklag
Arkivref .  (id) FMFB / PA-1095
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen)  Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1966 – 1991
Type virksomhet Andre interesseorganisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 1,0 hyllemeter
Arkivliste A-0095 Finnmark biblioteklag
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord