Finnmark Museumslag

Finnmark museumslag ble opprettet i møte på Nordkappmuseet i 1983. Museumslagets formål var å være et felles forum for intern drøfting av faglige og administrative spørsmål, organisere arbeidet mellom museene, historielagene og andre organisasjoner som driver museumsrelevant arbeid i Finnmark. Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Finnmark Museumslag
Arkivskaper Finnmark Museumslag
Arkivref.  (id) FMFB / PA-1002
Reg. base Finnmark fylkesbibliotekets materiale er i ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Finnmark fylkesbibliotekets materiale finnes i Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Tana museum: Brevjournal 1985 – 1989Finnmark fylkesbibliotek: møtebøker, korrespondanse, kassabok, annet regnskapsmateriale, trykksaker 1985 – 1989
Tidsperiode 1985 – 1989
Type virksomhet Ideologiske og kulturelle organisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang En protokoll
Arkivliste A-0002 A-0043 Finnmark museumslag 1983-1997
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger   museasiida, Várjjat Sámi Musea – Tana og Varanger museumssiida, avd. Tana Museum
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek og   Tana Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord