Vadsø forsvarsforening

Arkivet til foreningen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Vadsø forsvarsforening
Arkivskaper Vadsø forsvarsforening
Arkivref   (id)
Reg.base
Publ. base   (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, korrespondanse og saksdokumenter.
Tidsperiode 1949 – 1954
Type virksomhet Interesseorgansiasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord