Vadsø Bygningsarbeiderforening

Arkivet til foreningen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Vadsø Bygningsarbeiderforening
Arkivskaper Vadsø Bygningsarbeiderforening
Arkivref   (id) FMFB   / PA-1084
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller,  statistikk av målinger, korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1950 – 1975
Type virksomhet Interesseorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 0,5 hyllemeter
Arkivliste A-0084 Vadsø Bygningsarbeiderforening
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark  fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle   bemerkninger
(fysisk   tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord