Porsanger Gravemaskinlag

Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Porsanger Gravemaskinlag
Arkivskaper Porsanger Gravemaskinlag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1963 – 1973
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / lag / næringliv
Sted / område Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –